BALTEXIM OÜ (edaspidi – Andmete vastutav töötleja) sätestab selle privaatsuspoliitikaga (edaspidi – Privaatsuspoliitika) isikuandmete töötlemise tingimused Andmete vastutava töötleja veebilehe kasutamisel. Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimusi rakendatakse iga kord kui te soovite tutvuda meie pakutava sisu ja/või teenustega, vaatamata sellele, millist seadet (arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, televiisorit vms) te kasutate.

Andmete vastutava töötleja rekvisiidid:

 • Andmete vastutav töötleja: BALTEXIM OÜ;
 • Registrikood: 11144216;
 • Asukoha aadress: Tartu mnt 173, Peetri alevik, Rae vald, 75312, Harjumaa, Tallinn, Eesti;
 • Telefon: +372 654 33 66;
 • E-post: info@baltexim.ee

On väga oluline, et loeksite selle Privaatsuspoliitika hoolikalt läbi, sest iga kord, kui külastate Vastutavale töötlejale kuuluvat veebilehte, kinnitate, et olete tutvunud käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustega. Kui te ei ole nende tingimustega nõus, siis palume meie kodulehte mitte külastada, mitte kasutada meie sisu ja/või teenuseid.

Kinnitame, et Vastutav andmete töötleja kogub veebilehe külastajate isikuandmeid järgides Euroopa Liidus ja Leedu Vabariigis kehtivate õigusaktide nõudeid ning kontrollivate asutuste juhtnööre. Kõiki mõistlikke tehnilisi ja administratiivseid meetmeid rakendatakse selleks, et veebilehe külastajate kohta kogutud andmed oleks kaitstud kadumise, ebaseadusliku kasutamise või muutmise eest.

Alla 16 aasta vanustel isikutel ei ole lubatud edastada mitte mingeid isikuandmeid meie veebilehe kaudu. Kui te olete isik, kes on noorem kui 16 aastane, siis olete kohustatud saama enne isikliku teabe esitamist oma vanemate või teiste seaduslike hooldajate nõusoleku.

Eeskirjades tarvitatud mõisteid tuleb mõista nii nagu neid on kirjeldatud Isikuandmete kaitse üldmääruses nr. 2016/679.

MILLIST TEAVET ME TEIE KOHTA KOGUME?

Otseselt teie esitatud teavet:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress

Informatsioon kolmandatelt osapooltelt

Me võime saada teavet teilt enestelt ning avalikest ja äriallikatest (ulatuses, mille sätestavad kehtivad õigusaktid) ja siduda selle muu teabega, mille saame teilt või teie kohta. Teavet võime saada teie kohta ka kolmandate poolte sotsiaalvõrgustikest, kui sisenete, näiteks, kasutades Facebook kontot.

Muu meie kogutav teave

Me võime koguda teie, teie seadme või teie kasutatava meie veebilehe sisu kohta teilt saadud nõusoleku alusel.

KUIDAS ME KASUTAME TEIE ANDMEID?

Võime kasutada kogutud teavet alljärgnevatel eesmärkidel:

 • osutades teile teenuseid, mis on tellitud meie veebilehe külastamise käigus;
 • otseturunduse eesmärgil*, näiteks, saata uudiskirju, individuaalselt rakendatavate reklaamkuulutuste esitamiseks, kampaaniate kohta info saatmiseks, oma turu, klientide, toodete ja teenuste (kaasa arvatud ka toodete ja teenuste kohta teie arvamuse kogumine, klientide ja klientidele küsitluste korraldamine) hindamiseks ja analüüsimiseks;
 • info saamiseks selle kohta, kuidas inimesed kasutavad meie osutatud internetiteenuseid, et saaksime neid paremaks muuta ja luua uue sisu, uusi tooteid ning teenuseid;
 • muul viisil teie nõusolekul*.

*Teavitame teid, et teil on õigus mitte nõustuda või igal ajal tühistada oma isikuandmete, mis on märgitud tärniga, töötlemiseks antud nõusolek. 

KELLELE AVALDAME TEAVET TEIE KOHTA?

Kohustume mitte edastama teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud:

 • kui on saadud teie nõusolek isikuandmete avaldamiseks;
 • teenuste osutamine – meie partneritele, kes osutavad toodete kohaletoimetamise või muid teie tellitud teenuseid. Nendele teenustepakkujatele me edastame vaid selle teie isikliku teabe, mis on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks.
 • Õiguskaitseorganitele Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

MIDA ME TEEME, ET TEIE ANTUD INFORMATSIOON OLEKS KAITSTUD?

Isikuandmeid kaitstakse kadumise, lubamatu kasutamise ja muutmise eest. Oleme juurutanud tehnilised ja organisatoorsed isikuandmete kaitsmise meetmed, et saaksime kaitsta kogu teavet, mida kogume teenuste osutamise eesmärkidel. Juhime tähelepanu, et, kuigi me teeme kõik vajaliku teie informatsiooni kaitsmiseks, ei ole mitte üks koduleht, interneti teel teostatud operatsioon, arvutisüsteem või juhtmevaba side täielikult turvaline.

Teie andmeid säilitame 3 aastat viimasest meie teenuste või nende sisu kasutamise päevast. Selle tähtaja möödumisel kustutatakse andmed tarkvaraliste vahendite abil nii, et neid ei oleks enam võimalik taastada.

TEIE ÕIGUSED

Andmete subjektil, kelle andmeid töödeldakse Andmete vastutava töötleja tegevuse arendamisel, on järgmised õigused:

 • on õigus teada (saada informatsiooni), et tema andmeid töödeldakse (õigus teada);
 • tutvuda oma andmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda);
 • nõuda andmete ära parandamist või, arvestades isikuandmete töötlemise eesmärke, täiendada isiku mittetäielikke isikuandmeid (õigus parandada);
 • õigus hävitada oma andmed või õigus peatada oma andmete töötlemise toimingud (välja arvatud säilitamine) (õigus hävitada ja õigus „olla unustatud“);
 • on õigus nõuda, et isikuandmete vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist, kui esineb vähemalt üks õigustatud põhjus (õigus piirata);
 • on õigus oma andmed üle kanda (õigus üle kanda);
 • mitte nõustuda, et isikuandmeid töödeldakse, kui neid andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse eesmärgil, sh profileerimine, nii palju, kui see on seotud otseturundusega.

Igasuguse taotluse või korralduse, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, võib Andmesubjekt esitada Andmete vastutavale töötlejale kirjalikult:

 • otse aadressil: BALTEXIM OÜ, Tartu mnt 173, Peetri alevik, Rae vald, 75312, Harjumaa, Tallinn, Eesti;
 • posti teel: BALTEXIM OÜ, Tartu mnt 173, Peetri alevik, Rae vald, 75312, Harjumaa, Tallinn, Eesti;
 • e-postiga: info@baltexim.ee

Andmete vastutav töötleja, kes on saanud sellise taotluse või korralduse, mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pöördumise päevast, esitab vastuse ja teostab taotluses nimetatud toimingud või keeldub nende teostamisest. Vajadusel võib seda perioodi pikendada veel kaheks kuuks, võttes arvesse taotluste keerulisust ja arvu. Sellisel juhul, Andmete vastutav töötleja teavitab ühe kuu jooksul taotluse saamisest Andmesubjekti sellisest pikendamisest, lisades ka hilinemise põhjused.

Andmete vastutav töötleja ei saa luua andmesubjektile tingimusi ülalpool nimetatud õiguste rakendamiseks, välja arvatud mittenõustumine isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil, kui seadustega sätestatud juhtudel peab olema tagatud kuritegude, teenistus- või ametialase eetika rikkumise ennetamine, uurimine ja tuvastamine, samuti andmete subjekti või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse

KOLMANDATE POOLTE VEEBILEHED, TEENUSED JA TOOTED MEIE VEEBILEHEL

Andmete vastutava töötleja veebileht võib sisaldada kolmandate osapoolte reklaamtahvleid, linke nende veebilehtedele ja teenustele, mille üle Andmete vastutaval töötlejal puudub kontroll. Vastutav töötleja ei vastuta kolmandate osapoolte kogutud teabe turvalisuse ja privaatsuse eest. Peate lugema privaatsusavaldusi, mis kehtivad teie kasutatavate kolmandate osapoolte veebilehtedele ja teenustele.

KÜPSISED

Andmete vastutava töötleja veebilehe külastamiseks soovime esitada teile sellist sisu ja funktsioone, mis oleks kohaldatud nimelt teie vajadusteks. Selleks on vajalikud küpsised (inglise keeles cookies). Need on väikesed elemendid, mis luuakse veebilehe sirvimisel automaatselt ja salvestatakse teie arvutisse või muusse lõppseadmesse. Need aitavad andmete vastutaval töötlejal teid ära tunda kui varasemat teatud veebilehe külastajat, salvestada teie veebilehe külastamise ajaloo ja kohaldada selle järgi sisu. Samuti aitavad küpsised tagada veebilehe ladusa toimimise, lubavad jälgida kodulehe külastamise kestust, sagedust ning koguda statistilist teavet veebilehe külastajate arvu kohta.

Kuidas hallata ja kustutada küpsiseid?

Kui kasutate brauserit meie esitatud sisuni jõudmiseks, siis saate oma brauseri konfigureerida nii, et kõik küpsised oleks vastu võetud, kõik küpsised oleks tagasi lükatud või et teid teavitataks küpsise saatmisest. Iga brauser on erinev ja kui te ei tea, kuidas muuta küpsiste seadeid, tutvuge brauseri abimenüüga. Teie seadme operatsioonisüsteemis võib olla küpsiste lisakontrollereid. Kui te ei soovi, et informatsiooni kogutakse küpsiste abil, kasutage enamikus brauserites olevat lihtsat protseduuri, mis lubab teil keelduda küpsiste kasutamisest. Kui soovite rohkem teavet, kuidas kontrollida küpsiste kasutamist, külastage veebilehte aadressil: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Pange siiski tähele, et mõnel juhul võib küpsiste kustutamine aeglustada veebilehe sirvimise kiirust, piirata teatud veebilehe funktsionaalsust või blokeerida juurdepääsu saidile.

Meie veebilehel võib olla viiteid teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele. Juhime tähelepanu sellele, et Andmete vastutav töötleja ei vastuta selliste veebilehtede sisu või nende kasutatavate privaatsuse tagamise põhimõtete eest. Kui klõpsate viitele Andmete vastutava töötleja veebilehel ja satute teistele veebilehtedele, peaksite eraldi tundma huvi nende Privaatsuspoliitika vastu.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil tekib küsimusi seoses selle Privaatsuspoliitikaga, palume võtta ühendust alljärgnevalt loetletud kontaktandmetel:

 • Posti teel: BALTEXIM OÜ, Tartu mnt 173, Peetri alevik, Rae vald, 75312, Harjumaa, Tallinn, Eesti;
 • Telefonil: +372 654 33 66;
 • E-posti aadressil: info@baltexim.ee